Anders Alm, klarinett/vocAnders Alm började sin jazzmusikaliska bana i smålandsmetropolen Växjö, på 1960-talet, i ”Darktown Jazzmen”.

Han inflyttade till Västerås på 1970-talet, och enrollerades ganska snart i Olles Trattband (sedemera Trattbandet), som han tillhörde från 1978 – 1984, och därefter från 1997 och framåt. Han har spelat med olika konstellationer i Stockholmsområdet bl. a. Cave Stompers. Han är också aktiv i Svensk Ramelorkester, och medverkade vid den sista grammofoninspelningen som Povel Ramel gjorde.

Sedan hösten 2007 är Anders inskriven som klarinettelev på Kammarmusik-programmet vid Mälardalens Högskola. Hösten 2007 tilldelades han av föreningen Tradjazzens vänner Louis Armstrongstipendiet.

Bland förebilderna bland jazzklarinettister kan nämnas Jimmy Noone, Albert Nicholas och Barney Bigard.
 

Tillbaka